Rada Rodziców

 

KONTO RADY RODZICÓW

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9

 

81 1090 1636 0000 0001 0139 9698

Bank Zachodni WBK S.A. II Oddział w Zielonej Górze

 

Na to konto dokonujemy wpłat:

- darowizny (w wyszczególnieniu podajemy imię i nazwisko wpłacającego lub nazwę instytucji i cel wpłaty).

 

 

 

 

Copyright © 2024. RK Rights Reserved.