Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

 

6.30 – 8.00

 • Witamy się, rozmawiamy, podejmujemy zabawę według własnych pomysłów, zgłaszamy propozycje innych działań.
 • Bawimy się w gry edukacyjne, zabawy tematyczne i dydaktyczne. Nawiązujemy
  i podtrzymujemy przyjazne relacje z rówieśnikami. Pracujemy indywidualnie
  lub zespołowo z panią, utrwalając i pogłębiając zdobyte wiadomości i umiejętności.
 • Gimnastykujemy się.
 • Myjemy się (dbamy o higienę osobistą).

8.00 - 8.30 Jemy śniadanie (utrwalamy umiejętność kulturalnego jedzenia
i posługiwania się sztućcami, poznajemy znaczenie racjonalnego odżywiania się
dla zdrowia). Pełnimy dyżur przy posiłkach.

8.30 - 11.30

 • Uczestniczymy w zajęciach dydaktycznych, warsztatach, spotkaniach, imprezach, wspierających rozwój umysłowy, emocjonalno - społeczny, twórczy i fizyczny. Malujemy, rysujemy, wycinamy, śpiewamy, tańczymy, gimnastykujemy się, słuchamy bajek, opowiadań, legend, recytujemy wiersze, rozwijamy zainteresowania
  i zdolności twórcze, wykorzystujemy swoje możliwości w działaniu.
 • Realizujemy własne pomysły w zabawach dowolnych, tematycznych, gramy w gry.
 • Wychodzimy na spacer, wycieczkę, zajęcia w plenerze lub bawimy się
  na przedszkolnym placu zabaw (poznajemy najbliższe środowisko, zaspokajamy potrzebę ruchu i relaksu, przestrzegamy umów dotyczących bezpieczeństwa, koleżeństwa, kultury bycia, dokonujemy wyboru aktywności, korzystamy z zabawek do piasku i ze sprzętu sportowego).

11.30 - 12.00 Przygotowujemy się do obiadu. Jemy obiad. Pełnimy dyżur.

12.00 - 14.00 W grupie dzieci najmłodszych relaksujemy się i odpoczywamy na leżaczkach, ćwiczymy umiejętności samodzielnego rozbierania i ubierania się.

12.00 - 12.15 gr. II, III i IV Uczestniczymy w różnych formach relaksu w sali (słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek, masażyki) - grupy starsze.

12.15 - 14.00 - gr. II, III i IV

 • Bawimy się w gry edukacyjne, zabawy tematyczne i dydaktyczne (indywidualnie, zespołowo, z całą grupą), utrwalamy wiadomości z wykorzystaniem materiału edukacyjnego, rozwijamy zainteresowania i zdolności.
 • Realizujemy własne pomysły w zabawach dowolnych, wychodzimy do ogrodu
  lub bawimy się w sali. 
  Uczestniczymy w zajęciach indywidualnych pod opieką nauczyciela.

14.00 - 14.30 Przygotowujemy się do podwieczorku. Jemy podwieczorek. Pełnimy dyżur.

14.30 – 16.30 Kontynuujemy ulubione zabawy, żegnamy się, dzielimy się wrażeniami i przeżyciami z bliskimi, opuszczamy przedszkole, ale tylko do następnego dnia.

Copyright © 2024. RK Rights Reserved.