Opłaty

 

STAWKA DZIENNA (ŻYWIENIOWA) - 10.00zł


Odpłatności za przedszkole można dokonywać tylko na konto przedszkola.

KONTO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9:
61 1020 5402 0000 0102 0247 2025 PKOBP Oddział 1 w Zielonej Górze

Na to konto dokonujemy tylko wpłat za przedszkole (dzienna stawka żywieniowa pomnożona przez liczbę dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu). Prosimy o wpłacanie kwot dokładnie takich, jakie są podane na kwitku.
W wyszczególnieniu podajemy imię i nazwisko dziecka lub rodzica, jeżeli nazwisko jest takie same oraz grupę, do której chodzi dziecko.

ZWRACAMY SIĘ DO SZANOWNYCH RODZICÓW - NASZYCH KLIENTÓW Z PROŚBĄ O TERMINOWE DOKONYWANIE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE (do 15 każdego miesiąca).

Za zwłokę w dokonywaniu opłat, o których mowa w umowie, dyrektor nalicza ustawowe odsetki (umowa $11).

Copyright © 2024. RK Rights Reserved.