Ubezpieczenie

Rada Rodziców MP9 postanowiła, że w roku szkolnym 2021/2022 wychowankowie naszego przedszkola,

podobnie jak w roku poprzednim będą mogli być ubezpieczeni w Towarzystwie Ubezpieczeniowym COMPENSA

Cena ubezpieczenia to 39,00.

Numer konta      33 1090 1535 0000 0001 4688 6826

Wpłaty można dokonać do 26 października.

Ogólne warunki ubezpieczenia są  dostępne poniżej oraz  w przedszkolu.

Jednocześnie przypominamy, że ubezpieczenie dziecka nie jest obowiązkowe.

 

 

WARUNKI  UBEZPIECZENIA NNW

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9 W ZIELONEJ GÓRZE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Ubezpieczyciel:   Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group

Nr Polisy: 184/1065805

Suma ubezpieczenia: 20.000 zł w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu i 40.000 zł w przypadku śmierci wskutek NNW

Okres ubezpieczenia: 01.09.2021 – 31.08.2022

 

Składka za 12 miesięcy: 39,00 zł.

 

Podstawa prawna: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH –

zatwierdzone przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Uchwałą nr

13/03/2020 z dnia 21 marca 2020 roku zmienionych aneksem  nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu NR 21-04-2021 z dnia 24/04/2021.

Zakres świadczeń obejmuje następujące świadczenia podstawowe:

  1. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku– 40 000 zł
  2. Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub ataków terroru – dodatkowa suma 20 000 zł.
  3. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW – SU 20 000 zł (1% za 200 zł.)
  4. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek ataków terroru – dodatkowa SU 10 000 zł.
  5. Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia – 200 zł.
  6. Jednorazowe świadczenie z tytuły wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu – 150 zł
  1. Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW- do 10 000 zł.
  2. Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW –do 500 zł.
  3. Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW dla ubezpieczonego 500 zł.
  4. Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka wskutek NW 200 zł.

 

Zakres  ubezpieczenia został  rozszerzony  o następujące klauzule dodatkowe:

Klauzula 1 – zwrot kosztów leczenia –  do 6 000 zł.

Klauzula 2 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku– 70 zł/dzień (limit 3 150 zł.)

Klauzula 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego- 5 000 zł.

Klauzula 5 – zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki 15zł./ dzień limit 2 700 zł.

Klauzula 6 – zwrot kosztów rehabilitacji – do 7 000 zł.

Klauzula 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego– do 8 000 zł. / limit na uszkodzenie sprzętu medycznego 500 zł.

Klauzula 9 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW  - 3 000 zł

Klauzula 10- dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 35 zł./ dzień , limit 2 000 zł.

Klauzula 11- DZIECKO W SIECI -2 zgłoszenia

-Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł.

-Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka -1 zgłoszenie , pomoc 6 godzin

 

Zgłaszanie szkód:

Ubezpieczony lub jego przedstawiciel  ustawowy powinien niezwłocznie zawiadomić  Compensa T.U. S.A.

Vienna Insurance Group  o zdarzeniu ubezpieczeniowym

Zgłoszenia szkody można dokonać :

Osobiście – w każdej jednostce organizacyjnej  Compensa T.U. S.A. (Zielona Góra, ul. Wiśniowa 19A)
Internetowo – poprzez stronę   https://zgloszenie.compensa.pl

E- mailowoTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Listownie – wysyłająca na adres:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 WarszawaCopyright © 2022. RK Rights Reserved.