Informator

Miejskie Przedszkole nr 9 "Wesołe Nutki" jest częścią Zespołu Edukcyjnego nr 2 w Zielonej Górze. 

Zespół Edukacyjny nr 2 tworzą:

  • Szkoła Podstawowa nr 17
  • Miejskie Przedszkole nr 9 "Wesołe Nutki"
  • Miejskie Przedszkole nr 30


Przedszkole "Wesołe Nutki" to miejsce stworzone dla małego człowieka, w którym czuje się on bezpiecznie, z radością poznaje świat i zawiera pierwsze przyjaźnie.

Nasza placówka jest kameralnym przedszkolem, w którym wszyscy się znają.
Mieści się w pięknym, zadrzewionym ogrodzie, z placem zabaw, dostosowanym dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Przedszkole istnieje od 1954 r. Zlokalizowane jest w południowo-wschodniej części miasta, blisko dużych osiedli "Morelowa" i "Słowackiego", z dala od ruchliwych ulic.
Przed przedszkolem znajduje się nowo wybudowany parking.
Wolnostojący budynek przedszkolny jest kolorowy, parterowy z poddaszem użytkowym.
W przedszkolu znajdują się 4 sale zabaw dziecięcych, duży hol, który jest jednocześnie salą gimnastyczną i widowiskową, w zależności od potrzeb.
Przedszkole wyposażone jest również w szatnię, dwie umywalnie, kuchnię i pokoje dla administracji oraz gabinet do zabaw indywidualnych z dzieckiem.
Wyposażenie sal przedszkolnych jest zgodne z zasadami ergonomii, co pozwala dziecku czuć się i działać bezpiecznie. Interesujące dla dzieci są kąciki tematyczne, które pozwalają na swobodę w działaniu.

Zadania do realizacji wynikające z wniosków z nadzoru pedagogicznego  w roku szkolnym 2021/20022

Lp.

Zadania

Termin realizacji

1

Bawię się aktywnie i twórczo”- doposażenie sal w sprzęt komputerowy, rzutniki, głośniki i ekrany aby zapewnić nauczycielom właściwe warunki pracy – (realizacja TIK), wykorzystanie  w codziennej pracy metod aktywizujących.

Cały rok

2

Bezpieczny przedszkolak” - wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci w związku z pandemią – utrwalanie nawyków higienicznych, i zasad zachowania w każdej z grup

Cały rok

3

Nigdy się nie nudzę”- w razie obostrzeń i braku możliwości poszerzenia działania dzieci o propozycje środowiska lokalnego wykorzystanie w pracy bazy przedszkola, praca metodą projektu, wzmocniona praca indywidualna z potrzebującymi dziećmi.

Cały rok

 

Zadania wynikające z wniosków z realizacji rocznego planu pracy wychowawczo –dydaktycznego

 w roku szkolnym 2021/2022

 

WNIOSKI

REKOMENDACJE

ZADANIA

1.

W II półroczu wzrosło zainteresowanie rodziców działaniami przedszkola jak i postępami lub trudnościami u dzieci.

W razie obostrzeń kontynuować współpracę z rodzicami opartą na kontaktach telefonicznych, spotkaniach indywidualnych w sytuacjach trudnych i gazetkach w szatni.

 

W razie zamknięcia placówki zachęcanie do korzystania z propozycji do pracy zdalnej z dzieckiem.

Aktywny rodzic -angażowanie się   rodziców w pracę na rzecz przedszkola i dzieci- zachęcanie do włączania się w  realizację zadań kształcących i wychowawczych, organizowanie różnych form spotkań w podziale na grupy, ustalenie dogodnych form kontaktu, ustalenie dyżurów nauczycielskich.

2.

W związku z obostrzeniami większość zadań dotyczących koncepcji ZE2 nie udało się zrealizować.

Planować zadania w taki sposób, aby mogły być wykonane   w ramach grup, bez konieczności ich łączenia.

W planowaniu wykorzystać technologie informacyjno – komunikacyjne.

Możemy i potrafimy wiele planowanie alternatywnych możliwości realizacji zdań  przez nauczycieli ( w razie obostrzeń spowodowanych pandemią). Wykorzystanie w pracy bazy przedszkola i  TIK.

Copyright © 2022. RK Rights Reserved.