NABÓR 2022

UWAGA !!!

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się 7 marca 2022 r.  Na złożenie wniosków macie Państwo czas do 23 marca 2022 r.

 Udostępniamy Państwu  harmonogram naboru,  terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

 harmonogram rekrutacji.pdf

Przed wypełnianiem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji opisanymi w informatorze dla rodziców: 

 informator dla rodziców.pdf

 

Wniosek o przyjęcie dziecka można wypełnić na dwa sposoby:

- elektronicznie na stronie internetowej: https://www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole

- w formie papierowej: formularze dostępne są w naszym przedszkolu,  a także można je pobrać tutaj:

/wniosek_przedszkole.pdf

Instrukcja_przesylania_dokumentow_przedszkole.pdf

klauzula_informacyjna_nabór.pdf

Oświadczenie_dziecko_posiadajace_rodzestwo.pdf

Oświadczenie_wielodzietnosc_rodziny.pdf

Oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.pdf

Oświadczenie_o_obowiazkowych_szczepieniach_ochronnych.pdf

Wszystkie dokumenty są również do pobrania na stronie internetowej Miasta Zielona Góra : http://www.zielona-gora.pl/PL/1045/8276/Nabor_do_publicznych_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2022_2023/

 
Ważne!!!
Kompletny wniosek wraz z załącznikami: dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku należy złożyć tylko w przedszkolu pierwszej preferencji w terminie od 7 do 23 marca 2022r.

Wnioski przesłane mailem na adres przedszkola nie będą rozpatrywane.

Wnioski wypełnione tylko w systemie Nabór, a nie złożone w przedszkolu pierwszej preferencji nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

Wniosek musi być kompletny i złożony w terminie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.

 

http://www.zielona-gora.pl/PL/1045/8276/Nabor_do_publicznych_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2022_2023/#

Copyright © 2022. RK Rights Reserved.